Projects

 1. Analiza tehničko-tehnoloških karakteristika, organizacije i funkcionisanja eksternih stajališta u međumesnom transportu putnika na urbanom području grada Beograda [Analysis of technical and technological characteristics, organization and functioning of external bus stops in intercity public transport system on the urban area of Belgrade]. Client: Belgrade Bus station, Belgrade (2019).
 2. Ugovor o pružanju konsultantskih usluga iz oblasti transportnog inženjeringa u Republici Srbiji. [Contract on the provision of consulting services in the field of transport engineering in the Republic of Serbia]. Client: Arriva, Belgrade (2016-2019).
 3. Studija javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Niša. [Study of public urban and suburban passenger transport on the territory of the city of Niš]. Partner: Traffic & transport Solutions. Client: City of Niš (2019).
 4. Studija javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Požarevca. [Study of public urban and suburban passenger transport on the territory of the city of Požarevac]. Partner: Traffic & transport Solutions. Client: City of Požarevac (2019).
 5. Građevinsko uređenje putnog prelaza u km 92+776 lokalne železničke pruge Zrenjanin fabrika – Vršac – Bela Crkva – Deo A: Priključak lokacije na magistralni put. [Construction design of the road crossing in km 92 + 776 local railways Zrenjanin factory – Vršac – Bela Crkva – Part A: Connection of the location on the main road]. Client: Celanova Agro d.o.o. (2019).
 6. Optimizacija funkcionisanja eksternih stajališta u međumesnom, međunarodnom i regionalnom transportu putnika u urbanom području grada Beograda u sklopu saobraćajno tehnološkog rešenja nove autobuske stanice BAS u Bloku 42 na Novom Beogradu. [Optimization of the functioning of external bus stops in the intercity, international and regional transport of passengers in the urban area of the city of Belgrade as part of the traffic and technological solution of the new bus station BAS in Block 42 in New Belgrade]. Partner: CITY NET, Belgrade. Client: BAS – Beogradska autobuska stanica (2019).
 7. Kragujevac infrastructure upgrade project: Feasibility study of new city bus terminal. Partner: KPMG & Institute of Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade. Client: EBRD – European Bank for Reconstruction & Development (2018).
 8. Unapređenje i razvoj sistema noćnog javnog transporta putnika u Beogradu – NiTran. [The Study of improvement and development of the  night public transport system in Belgrade]. Partner: Institute of Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade. Client: City Government of Belgrade, Belgrade (2018).
 9. Analiza karakteristika transportnih zahteva na stajalištima sistema javnog gradskog transporta putnika u zoni nove autobuske stanice u Bloku 42 na Novom Beogradu. [Analysis of the characteristics of transport demand at the public transport stops in the zone of the new bus station in Block 42 in New Belgrade]. Partner: CITY NET, Belgrade. Client: BAS – Beogradska autobuska stanica (2018-2019).
 10. Akcioni plan unapređenja i razvoja sistema javnog transporta putnika u gradu Čačku. [Action plan for the improvement and development of public passenger transport system in the city of Čačak]. Client: CITY NET, Belgrade (2018).
 11. Istraživanje kvaliteta usluge u transportno – poslovnom sistemu ARRIVA. [Research on the quality of service in the transport – business system ARRIVA]. Client: Arriva, Belgrade (2017).
 12.  Prognoza broja otpremljenih putnika sa centralnog autobuskog terminala u Beogradu – Monza. [Forecast of the number of passengers transported from the central bus terminal in Belgrade – Monza]. Client: KPMG, Belgrade (2018).
 13. Аnaliza uticaja postepene liberalizacije na tržište poštanskih usluga u Republici Srbiji. [Analysis of effects of liberalization of postal services market in Republic of Serbia]. Client: RATEL, Belgrade (2018).
 14. Аnaliza stanja i trendovi razvoja poštanskog tržišta u Republici Srbiji. [Analysis of current state and trends of developments of postal market in Republic of Serbia]. Client: City Net, Belgrade (2017).
 15. Studije opravdanosti zajedničkog obavljanja komunalne delatnosti javnog prevoza putnika grada Pančeva i grada Beograda. [The Feasibility study of integrated public transport service between the city of Pančevo and the city of Belgrade]. Partner: Institute of Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade. Client: City Government of Pančevo, Pančevo (2017).
 16. Studija javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji Kragujevca – KRST. [Study of urban and suburban public passenger transport in Kragujevac – KRST]. Partner: Institute of Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade. Client: GAS Kragujevac, Kragujevac (2017).
 17. Analiza mogućnosti razvoja DRT sistema (Demand Responsive Transport) u Republici Srbiji. [Analysis of the development of the DRT system (Demand Responsive Transport) In the Republic of Serbia]. Client: Arriva, Belgrade (2017).
 18. Projektovanje novog modela funkcionisanja, organizacije i upravljanja sistemom javnog gradskog i prigradskog transporta putnika na teritoriji opštine Stara Pazova . [Design of the new model of organization and management of urban and suburban public passenger transport system in Stara Pazova]. Client: Arriva, Belgrade (2017)
 19. Analiza postojećeg stanja sistema javnog gradskog i prigradskog transporta putnika na teritoriji grada Požarevca [Analysis of current urban and suburan public transport system in the city of Požarevac]. Client: Arriva, Belgrade (2017)
 20. Analiza mogućnosti proširenja transportne ponude u opštini Stara Pazova i integracija sa gradom Beogradom. [Analysis of the possibilities of extending the transport offer in the Municipality of Stara Pazova and integration with the city of Belgrade]. Client: Arriva, Belgrade (2016)
 21. Studija javnog gradskog i prigradskog transporta putnika na teritoriji grada Kotora. [Study of urban and suburban passengers transport in the city of Kotor].  Partner: Lavian Inženjering, Tivat. Client: Municipality of Kotor, Montenegro (2016)
 22. Studija izvodljivosti proširenja postojeće pešačke zone Knez Mihailove ulice [Feasibility study for extending the existing pedestrian zone of Knez Mihailova Street]. Partner: CEP – Centar za planiranje urbanog razvoja. Client:. City of Belgrade (2016)
 23. Tehnološki projekat linija ugovorenog transporta putnika u Nišu. [Technological project of contracted transport of employees in Niš]. Client: Arriva, Belgrade (2016)
 24. Mreža linija i definisanje potrebnih kapaciteta za prigradski i lokalni prevoz u Beogradu – SuTraN. [Transport network and determining te required capacities for suburban and local transport in Belgrade -SuTraN]. Partner: Institute of Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade. Client: City Government of Belgrade, Belgrade (2016)